Produsul a fost adăugat. Vezi coșul de cumpărături

Termeni şi condiţii

 1. DEFINIȚII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de produse marca BIOCAMARA SRL prin intermediul magazinului online www.biocamara.md către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către BIOCAMARA SRL. Astfel, următorii termeni vor însemna:

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE ( OFERTA)

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.biocamara.md, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul iși derulează operațiunile. Dacă vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare telefonică din partea vânzătorului către cumpărător. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract. Confirmarea comenzii se face telefonic. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat.

 1. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

  Vânzătorul utilizează cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și livrează produsele care îndeplinesc specificațiile cumpărătorului;

  Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de catre vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în scopuri pentru care a fost achizitionat.


  4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 Cumpărătorul ințelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice, nici una dintre informările primite de la vânzător. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt în proprietatea BIOCAMARA SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

        5. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

          Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărator vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al vânzătorului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

       6. TERMENE PENALITĂȚI

       În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și a comenzii, vânzătorul este obligat să anunțe cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare.

       7. FACTURARE – PLĂȚI

 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii.

       8. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

 1. Vânzătorul se obligă să expedieze produsele door-to-door către cumpărător.
 2. Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu produsele în momentul predării acestora către cumpărător. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor. Vânzătorul va efectua livrarea produselor pe teritoriul Republicii Moldova în zonele de acoperire specificate în site.
 3. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când produsele sunt conforme cu caracteristicile menționate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă că produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor, atunci vânzătorul va aduce la conformitate produsele.

 1. GARANȚII

Produsele comercializate de către site-ul www.biocamara.md beneficiază de certificate necesare conform legislației în vigoare.

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

 Proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă.

 1. RĂSPUNDERE

 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

 1. FORȚA MAJORĂ

 Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii aparute între www.biocamara.md și utilizatori sau cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești.